Ürünler

Combi Cutter Braket İmalatı

Özellikle bina yıkımlarında kullanılan combi cutter kırıcı ve yıkım çeneleri hem normal bir kırıcıdan çok daha fazla güç kullanmakta hem de kullanılan güç dağılımının dengesiz oluşundan dolayı kırıcıya ve brakete daha fazla ve daha dengesiz yükler gelmektedir.

Bu durumu engellemek amacıyla combi cutter kırıcı braketlerine daha kalın kulaklı ve daha kalın tablalı braketler tasarlamakta ve üretmekteyiz. Braket içerisine kullandığımız iç ve dış destekler sayesinde dengesiz gelecek olan kuvvetlere karşı braketleri koruma altına almaktayız.

Combi cutter kırıcılar yüksek binalarda yıkım yaparken yerden yaklaşık 30 m yükseklikte çalışmakta ve herhangi bir problemli durumda ciddi maddi ve manevi risklere yol açmaktadır. Bu nedenle bilgisayar ortamında risk analizleri yapılmakta ve braketler en optimum ölçülerde üretilmektedir.